έρεψα


έρεψα
έρεψα (κατά το έσκαψα βλ. πίν. 7 , αόρ. του ρ. ρέβω, που δε χρησιμοποιείται) δες σημείωση για ρ. ρέβω

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἔρεψα — ἐρέφω cover with a roof aor ind act 1st sg (epic ionic) ἐρέπτομαι feed on aor ind act 1st sg (homeric ionic) ῥέπω turn the scale aor ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐρέψας — ἐρέψᾱς , ἐρέφω cover with a roof aor part act masc nom/voc sg (attic epic ionic) ἐρέψᾱς , ἐρέπτομαι feed on aor part act masc nom/voc sg (attic epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ρέβω — έρεψα, λιώνω, φθίνω, καταβάλλομαι, εξαντλούμαι: Η αρρώστια τον έρεψε …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • ἔρεψ' — ἔρεψι , ἔρεψις roofing fem voc sg ἔρεψα , ἐρέφω cover with a roof aor ind act 1st sg (epic ionic) ἔρεψε , ἐρέφω cover with a roof aor ind act 3rd sg (epic ionic) ἔρεψαι , ἐρέφω cover with a roof aor imperat mid 2nd sg ἔρεψαι , ἐρέπτομαι feed on… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ρέβω — (ρέβω), έρεψα → δες έρεψα Σημειώσεις: (ρέβω) : σύμφωνα με το Ετυμολογικό Λεξικό του Ανδριώτη, προέρχεται από το έρρεψα < έρρευσα, αόρ. του αρχαίου ρ. ρέω, κατά το σχήμα έτριψα < τρίβω. Στη Μεγάλη Γραμματική του Τριανταφυλλίδη (1941, 347)… …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • επερέφω — ἐπερέφω (Α) στεγάζω («εἴ ποτέ τοι χαρίεντ ἐπὶ νηὸν ἔρεψα», Ομ. Ιλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. < επί + ερέφω «στεγάζω»] …   Dictionary of Greek

  • ναός — Ο χώρος που είναι αφιερωμένος στη λατρεία του θεού, η κατοικία του θεού. Η έννοια του ν. συνδέεται γενικά με την έννοια του ιερού που, πιθανότατα, προηγείται και που σημαίνει έναν χώρο, συνήθως φυσικό, όπου η θεότητα εκδηλώνει την παρουσία και τη …   Dictionary of Greek